Language

Integrasjoner og fagsystemer

På denne siden finner du en liste over integrasjoner mot fagsystemer som kundene våre bruker. Listen er neppe komplett og vokser stadig.

API: Direkte integrasjon via API eller tilsvarende, mulighet for toveis kommunikasjon.

AD/Azure AD: Integrasjon via inn/utmelding i sikkerhetsgrupper i lokalt AD eller Azure AD.

XML/CSV: Filoverføring, enveis kommunikasjon.

Målsystemer er arbeidsflater, fagsystemer, epost/samhandling osv der eAdm kan opprette/vedlikeholde/slette brukere, roller, avdelinger og tilganger.

NB! For alle API-baserte integrasjoner kan vi synkronisere brukere og organisasjonsstruktur fra HRM. Vi har også anledning til å tildele roller og kjøre tilgangsstyring i sanntid, så sant fagsystemet støtter det.

Noe som ikke står på listen? Ta kontakt med oss, vi er eksperter på å bygge integrasjonene dere trenger.

Kontakt oss

Kildesystemer er systemer som leverer data til eAdm, typisk er dette HRM eller lønnssystemer.

Dette er målsystemene innen Helse og Omsorg som vi har bygget integrasjoner for allerede. Hvis du trenger noe som ikke står listen kan vi lage en integrasjon for deg.

 • CGM Allmen (AD/Azure AD)
 • CGM Helsestasjon (AD/Azure AD)
 • CGM Legevakt (AD/Azure AD)
 • CGm Covid (AD/Azure AD)
 • DIPS CosDoc (AD/Azure AD)
 • Infodoc Plenario (AD/Azure AD)
 • Gerica (AD/Azure AD)
 • Helseplattformen (API)
 • Sysvak (AD/Azure AD)
 • eSense (AD/Azure AD)
 • Imatis (AD/Azure AD)
 • Visma Omsorg (AD/Azure AD)
 • Visma Profil (AD/Azure AD)
 • Visma Velferd (AD/Azure AD)
 • Helseplattformen (API eller CSV)

Har du et kvalitet og kompetanse system som ikke står på denne listen? Gi beskjed, så fikser vi det for deg.

 • Compilo (API)
 • Dossier (CSV)
 • Netpower Kvalitet (CSV)
 • Motivati (API)
 • EQS Kvalitetssystem (API)
 • Moodle (API)

I tillegg til å bruke data fra HR og lønnssystemer som master data, kan vi også hjelpe deg med å få data til å flyte tilbake til disse systemene. Listen vokser stadig, så fortvil ikke dersom ditt system ikke står oppført - da er det bare til å ta kontakt, så fikser vi biffen for deg. 

 • Agresso unit4BTW (API)
 • Personec Lønn (AD/Azure AD)
 • Procasso (AD/Azure AD)
 • Aditro lønn (AD/Azure AD)
 • KS Fiks (API)
 • Compello fakturamottak og godkjenning (AD/Azure AD)
 • WinTid (API)
 • Visma brukeradministrasjon (API)
 • Motivati (API)
 • Xledger (API)

Det er en grunn til at vi har så mange skoler og kommuner på kundelisten, her støtter vi nemlig det meste som finnes av systemer. Trenger du noe som ikke står her? Da er det bare til å gi beskjed. 

 • Visma Flyt Skole (API)
 • Visma InSchool (API)
 • Visma Flyktning (AD/Azure AD/XML)
 • Visma Voksenopplæring (AD/Azure AD/XML)
 • IST Everyday (API)
 • iSkole (API)
 • Felles Studentsystem (API)
 • Bibliofil (API)
 • Fagbokforlaget (API)
 • Conexus Engage (API)
 • Canvas (API)
 • itslearning (API)
 • Skooler (API)
 • Zokrates (API)
 • Transponder (XML)
 • HK Oppvekst (AD/Azure AD)
 • Microsoft School Data Sync (API/CSV)
 • Lightspeed (API)
 • Apple School Manager (API)
 • VIGO Fint (API)
 • Vigilo (API)
 • WIS (XML)
 • Moodle (API)

Vi håper du ser noe du liker på denne listen, ser du noe du savner så vet du hvor du får tak i oss (det er bare til å trykke på den store røde knappen lengre opp på siden)!

 • ACOS Websak (AD/Azure AD eller API)
 • P360 Saksbehandling (API)
 • P360 Arkiv (API)
 • P360 eByggesak (API)
 • Sikri Elements (API)
 • Ephorte Elements (API eller AD)
 • Documaster (AD/Azure AD)

Her er det penger å hente. Sørg for at du blir kvitt "zombie kontoer" og ikke betaler for mye for office lisenser som ikke blir fullt utnyttet. 

 • Microsoft AD
 • Microsoft Azure AD
 • M365 (API eller AD/Azure AD)
 • Microsoft Teams (API)
 • Microsoft School Data Sync (API)
 • Google Workspace (API)
 • Workplace by Facebook (Azure AD)

(Psst! Som du sikkert har skjønt til nå, så er det bare til å gi beskjed dersom du trenger noe som ikke står på listen - vi fikser det meste!)

Visma har mange gode løsninger og applikasjoner som hjelper både små og store bedrifter i hverdagen. Såpass mange at vi har laget en helt egen seksjon dedikert til Visma sine integrasjoner.

 • Visma brukeradministrasjon (API)
 • Visma Familia (AD/Azure AD)
 • Visma Voksenopplæring (XML)
 • Visma Flyktning (XML)
 • Visma Velferd (AD/Azure AD)
 • Visma Samhandling (AD/Azure AD)
 • Visma GAT (API)
 • Visma Omsorg (AD/Azure AD)
 • Visma Profil (AD/Azure AD)
 • Visma HsPro (AD/Azure AD)
 • Visma Flyt Skole (API)
 • Visma InSchool (API)
 • Visma Link (AD/Azure AD)

NB! Via integrasjon med Visma brukeradministrasjon kan vi melde brukere inn/ut av tilgangsgrupper i brukeradmin. Dette gir tilgangsstyring i sanntid til alle Visma-systemer som er knyttet til brukeradmin via tilgangsgruppe.