Identum er et IT programvare og konsulent selskap med spisskompetanse innen identitetshåndteringsystemer (idM) for bedrifter og offentlige institusjoner i alle størrelser.

eAdm er vårt nyeste produkt og er en skybasert IDM løsning beregnet for små og mellomstore kommuner og bedrifter som ønsker en rask og kostnadseffektiv implementering for alle sine ansatte. Den kan ta i mot data fra alle de store lønns og personal systemer og kan via svært fleksible selvbetjente konfigurasjons moduler generere konto til det lokal active directory domenet.

eFeide er en hostet FEIDE løsning beregnet for små og mellomstore kommuner som ønsker en rask og kostnadseffektiv implementering for sine ansatte og elever i grunnskolen.

eTid er et tillegs modul til eFeide som muligjør at lærere kan via et meget enkelt og brukervenlig grensesnitt styre tilgangen til internett eller lokale ressurser for sine elever på tid. Dette er perfekt verktøy for avvikling av digital eksamen og heldagsprøver. Lærere kan også sette passord på enkelt elever eller grupper av elever med noen få tastetrykk.

 
Identum AS | NO 994479865 | Skanselien 37 | 5034 BERGEN | | | Copyright Identum AS, 2017