eFeide er en hostet FEIDE-løsning beregnet for alle kommuner som ønsker en rask og kostnadseffektiv implementering for sine ansatte og elever i grunnskolen.

eFeide er den mest brukte FEIDE løsningen for kommuner i Norge, og vi har over 300 vellykkete installasjoner og flere under utrulling.

Nøkkelfunksjonalitet:

  • Forenklet FEIDE-prosjekt med eFeide prosjektplan og maler
  • Import fra alle skoleadministrativesystemer
  • Automatisk generering og vedlikehold av FEIDE-konto
  • Integrasjon mot LMS-plattformer som Skooler og itslearning
  • Integrasjon mot skytjenester som Office 365 og G Suite
  • Integrasjon mot FEIDEtjenester som Vokal og Kartleggeren
  • Integrasjon mot lokal AD og/eller Azure AD
  • Brukervennlig webapplikasjon for administrasjon
  • Styring av tofaktor i FEIDE
  • Gjenoppretting av passord via SMS
Feide

BLI FEIDE KLAR

Med fem enkle steg

1

Bestilling

Kunden tar kontakt med oss og bestiller eFeide
2

Datakvalitet og rutiner

Vi gjennomgår og kvalitetssikrer deres datagrunnlag og rutiner
3

Registrering

Vi registerer dere og setter opp en automatisk eksport
4

Import og eksport

Feide, G Suite og LMS konto genereres automatisk
5

Administrasjon

Dere administrerer konto via web-applikasjon
Overordnet arkitektur for eFeide
Overordnet arkitektur for eFeide.
 
Identum AS | NO 994479865 | Skanselien 37 | 5034 BERGEN | | | Copyright Identum AS, 2017