eFeide er en hostet FEIDE-løsning beregnet for alle kommuner som ønsker en rask og kostnadseffektiv implementering for sine ansatte og elever i grunnskolen.

eFeide er den mest brukte FEIDE løsningen for kommuner i Norge, og vi har over 300 vellykkete installasjoner og flere under utrulling.

Nøkkelfunksjonalitet:

 • Forenklet FEIDE-prosjekt med eFeide prosjektplan og maler
 • Import fra alle skoleadministrativesystemer
 • Automatisk generering og vedlikehold av FEIDE-konto
 • Integrasjon mot LMS-plattformer som Skooler og itslearning
 • Integrasjon mot skytjenester som Office 365 og G Suite
 • Integrasjon mot FEIDEtjenester som Vokal og Kartleggeren
 • Integrasjon mot lokal AD og/eller Azure AD
 • Brukervennlig webapplikasjon for administrasjon
 • Styring av tofaktor i FEIDE
 • Gjenoppretting av passord via SMS
 • Feide

  BLI FEIDE KLAR

  Med fem enkle steg

  1

  Bestilling

  Kunden tar kontakt med oss og bestiller eFeide
  2

  Datakvalitet og rutiner

  Vi gjennomgår og kvalitetssikrer deres datagrunnlag og rutiner
  3

  Registrering

  Vi registerer dere og setter opp en automatisk eksport
  4

  Import og eksport

  Feide, G Suite og LMS konto genereres automatisk
  5

  Administrasjon

  Dere administrerer konto via web-applikasjon
   
  Identum AS | NO 994479865 | Skanselien 37 | 5034 BERGEN | | | Copyright Identum AS, 2017