Language

Utfordringen

Værnesregionen IT er et tjenestesamarbeid for kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. En sammenslutning av kommuner kjent for sin storslåtte natur og innovative tilnærming til teknologi.

Som mange andre organisasjoner har VarIT  stått overfor en allment kjent utfordring: effektiv tildeling og forvaltning av brukerkontoer og tilgangsstyring.

VarITKnights

Bernhard Estil og Bjørnar Stamnes Aftret, IT-konsulenter og "eADM riddere" hos VarIT

Det ble tydelig at en IAM løsning som er både effektiv, sikker og brukervennlig stod høyt på ønskelisten.

Med et mangfoldig utvalg av programmer og applikasjoner i bruk, samt en kompleks organisasjonsstruktur med unike behov, var det viktig at IAM-løsningen kunne oppfylle følgende krav:

  • Oversiktlig grensesnitt
  • Enkel veiviser innebygd i verktøyet
  • Kapabel til å løse både enkle og kompliserte oppgaver
  • Fleksibelt og tilpasningsdyktig

Resultatet: Overblikk og kontroll

eADM sitt brukervennlige grensesnitt og enkle veiviser for oppretting av kompleks automasjon, gjør at både enkle og kompliserte oppgaver ofte kan automatiseres av kunden selv.

Siden løsningen er enkel å forstå kan flere av de ansatte utføre oppgaver i eADM. Dette gjør at Værnesregionen er mindre sårbar ved fravær eller når ansatte slutter.

Anne Kari løfter også fram besparingen som dette medfører:

"Da vi får gjort mye selv er vi ikke så avhengig av leverandører og konsulenttjenester."

Helt konkret har overgangen til eADM medført at Værnesregionen har redusert sine IAM-relaterte konsulentutgifter med hele 80%. Det er en markant reduksjon av disse utgiftene, spesielt med tanke på at regionen samtidig har oppnådd større handlefrihet og økte muligheter for utvidet funksjonalitet. 

"De automatiske regelsettene vi kan skape med eADM frigjør mange ressurser til andre viktige oppgaver som for eksempel utvikling. Dette har vi ikke klart å kvantifisere i kroner og øre, men det er veldig tydelig at det sparer oss for enormt mye tid."

VarITLogoNeg

Utfordringen

I hjertet av Værnesregionen, en sammenslutning av kommuner kjent for sin storslåtte natur og innovative tilnærming til teknologi, stod Værnesregionen IT (VarIT) overfor en allment kjent utfordring: effektiv tildeling og forvaltning av brukerkontoer og tilgangsstyring.

Med et mangfoldig utvalg av programmer og applikasjoner i bruk, samt en kompleks organisasjonsstruktur med unike behov, var det viktig at IAM-løsningen kunne oppfylle følgende krav:

  • Oversiktlig grensesnitt
  • Enkel veiviser innebygd i verktøyet
  • Kapabel til å løse både enkle og kompliserte oppgaver
  • Fleksibelt og tilpasningsdyktig
VarIT-1

eADM fra Identum - Overblikk og kontroll

eADM sitt brukervennlige grensesnitt og enkle veiviser for oppretting av kompleks automasjon, gjør at både enkle og kompliserte oppgaver ofte kan automatiseres av kunden selv. 

Siden løsningen er enkel å forstå kan flere av de ansatte utføre oppgaver i eADM. Dette gjør at Værnesregionen er mindre sårbar ved fravær eller når ansatte slutter. 

Anne Kari løfter også fram besparingen som dette medfører:

"Da vi får gjort mye selv er vi ikke så avhengig av leverandører og konsulentjenester."


Helt konkret har overgangen til eADM medført at Værnesregionen har redusert sine IAM-relaterte konsulentutgifter med hele 80%. Det er en markant reduksjon av disse utgiftene, spesielt med tanke på at regionen samtidig har oppnådd større handlefrihet og økte muligheter for utvidet funksjonalitet. 

"De automatiske regelsettene vi kan skape med eADM frigjør mange ressurser til andre viktige oppgaver som for eksempel utvikling. Dette har vi ikke klart å kvantifisere i kroner og øre, men det er veldig tydelig at det sparer oss for enormt mye tid."

En IAM løsning som kundene kan mestre selv

Identum har som visjon at eADM skal ha et grensesnitt som er enkelt å bruke. På den måten kan kundene våre bli selvgående og kundene våre kan selv skape og endre automasjon og regelsett etterhvert som behovene deres forandrer seg.

Anne Kari Ravlo - Værnesregionen (VarIT)
Vi klarer det meste selv nå, men trenger vi råd eller bistand, er Identum raskt på pletten!

Anne Kari Ravlo

Rådgiver og koordinator på Værnesregionen IT

Resultatet: Autonomi og økt effektivitet

Med eADM i spissen for deres automasjonsbehov, tilgangsstyring og softwarelisensforvaltning, opplevde Værnesregionen en betydelig forbedring i sin IT-infrastruktur.

"eADM er ikke bare en fleksibel og brukervennlig løsning, men har også bidratt til at vi har blitt mer uavhengige. Løsningen er så intuitiv at vi nå håndterer de fleste oppgaver selv," forklarer Anne Kari. 

De mange integrasjonene som er tilgjengelig for eADM kunder har også vært en stor forbedring i forhold til tidligere. Identum sin nærhet til kundenes behov i det Skandinaviske markedet, gjør at mange populære applikasjoner har integrasjoner som er klare til bruk dersom kunden ønsker det.  

Et partnerskap for fremtiden

For Værnesregionen IKT representerer samarbeidet med Identum mer enn bare en løsning på et problem. Det er en investering i en fremtid hvor teknologi og menneskelige behov går hånd i hånd. Takket være eADM har de ikke bare oppnådd en mer effektiv tilgangsstyring, men har også styrket sin posisjon som en teknologisk ledende region.